Novosti

Certifikacija

16-12-2021

U saradnji sa INZA LAB Sarajevo, završena je certifikacija protivprovalnih, protivpožarnih kao i protivpožarno-protivprovalnih vrata. Protivprovalna vrata su usklađena sa klasom 3 otpornosti na provalu, dok su protivpožarana vrata ocjenjena na otpornost prema požaru na 30min.